Top posts

Featured Posts

Orang Sabah perlu bangkit tumbangkan kerajaan proksi

                             Daniel John Jambun

**KENYATAAN AKHBAR BERSAMA**
28 Februari 2024

Daniel John Jambun Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Voon Lee Shan Presiden parti Bumi Kenyalang Sarawak (PBK)

*Orang Sabah perlu bangkit dan menggulingkan kerajaan proksi...*

*Ada kes bagi Calon Bebas untuk turut serta dalam pertandingan, menang atau kalah, bagi pendengaran mengenai perkara yang membimbangkan dan kepentingan awam!*

https://www.dailyexpress.com.my/read/5474/sabahans-must-not-stop-complaining/

Terdapat kes bagi Calon Bebas untuk turut serta dalam PRU16 dan pilihan raya negeri seterusnya bagi pendengaran mengenai perkara yang membimbangkan dan kepentingan awam di Sabah.

Tumpuan, menang atau kalah, harus diberikan kepada pendengaran awam. Mari kita lihat bagaimana parti-parti politik kerajaan proksi memberi respons.

Rakyat, berdasarkan pautan ini, perlu memilih pemimpin baru yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik.

"Kebenaran akan terbongkar".

Pemimpin-pemimpin sekarang, ramai di antaranya telah lama melebihi tempoh sambutan, sedar tentang semua masalah yang disenaraikan dalam pautan tersebut dan penyelesaian untuk melangkah ke hadapan.

Walau bagaimanapun, hanya memikirkan diri sendiri, mereka tidak akan melakukan apa-apa mengenai masalah dan penyelesaian yang disenaraikan dalam pautan tersebut.

Sarawak mungkin bukan menjadi contoh teladan untuk Sabah.

Voon Lee Shan Presiden parti Bumi Kenyalang Sarawak mempunyai ini untuk dikatakan,

Rakyat Sarawak telah kehilangan kedaulatan sejak 1966 ketika Stephen Kalong Ningkan digulingkan oleh Kuala Lumpur di bawah deklarasi darurat.

Kumpulan kecil di Sarawak, yang bersekongkol dengan Putrajaya, memegang kuasa mutlak.

Kumpulan kecil ini mempunyai lesen untuk "memperoleh faedah peribadi", iaitu rasuah dan korupsi, berdasarkan penyalahgunaan kuasa, konflik kepentingan, dan pelanggaran amanah jenayah terhadap menjadi pihak kepada perbuatan haram seperti aktiviti pengubahan wang haram dan mengekalkan "keuntungan rahsia".

Ia adalah rahsia umum bahawa SPRM, KPN, PP dan Bank Negara telah hampir tidak melakukan apa-apa di Sabah dan Sarawak. Ahli politik secara harfiah telah merampas perbendaharaan awam dengan kebebasan.

Ia adalah tanggungjawab masyarakat antarabangsa, di bawah undang-undang antarabangsa, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah kehilangannya. Gantung Saddam Hussein pada tahun 2006, dan Muammar Gaddafi, ditembak pada tahun 2011 seperti anjing di jalan dengan pistol emasnya sendiri, merujuk.

Orang Asal merupakan majoriti komuniti di Sarawak. Orang bukan Islam membentuk 70 peratus dari penduduk di Sarawak.

Orang Asal telah dihalang daripada peluang untuk kelayakan dan pengalaman.

Ini boleh dilihat dalam struktur yang tidak seimbang dalam perkhidmatan awam dan struktur ekonomi.

Tiada Orang Asal, selepas Tawi Sli seketika selepas Ningkan, telah menjadi Ketua Menteri Sarawak sejak 1966.

Kerajaan tidak berubah sejak 1966. Kumpulan kecil yang sama memegang kuasa mutlak.

Orang Asal di Sarawak telah kehilangan banyak tanah Adat NCR (hak tanah adat asal), harta pusaka dan sejarah, kepada pihak lain termasuk pihak luar.

Tanah NCR, berdasarkan amalan adat di bawah Adat, dilindungi di bawah Perkara 13 (hak milik), Perkara 5 (hak untuk hidup), dan Perkara 8 (tidak ada diskriminasi).

Tanah bukan NCR juga dilindungi di bawah Perkara yang sama.

Adat, undang-undang pertama dalam undang-undang antarabangsa, mempunyai kuasa undang-undang seperti Perlembagaan.

Terima kasih.

Daniel John Jambun

Voon Lee ShanThe english version :

JOINT PRESS STATEMENT 
28th February 2024

Daniel John Jambun President Borneo's Plight in Malaysia Foundation (BoPiMaFo)

Voon Lee Shan President party Bumi Kenyalang Sarawak (PBK)


*Sabahan should rise up and oust proxy government* . . . 

*There's case for Independents entering the fray, win or lose, for hearing on matters of public concern and public interest!*

https://www.dailyexpress.com.my/read/5474/sabahans-must-not-stop-complaining/

There's case for Independents entering the fray in GE16 and the next state election for hearing on matters of public concern and public interest in Sabah.

The focus, win or lose, should be on public hearing. Let's see how the proxy government political parties respond.

The people, based on this link, should elect new leaders who hopefully can help make difference for the better. 

The "truth comes into fruition".

The present lot of leaders, many having long outstayed the welcome, are aware of all the problems listed in the link and the solutions for the way forward.

However, being only all about themselves, they will not do anything about the problems and solutions listed in the link.

Sarawak may be no role model for Sabah.

Voon Lee Shan President party Bumi Kenyalang Sarawak have this to say,

The people of Sarawak have lost sovereignty since 1966 when Stephen Kalong Ningkan was ousted by Kuala Lumpur under declaration of emergency.

Small group in Sarawak, in cahoots with Putrajaya, holds absolute power.

The small group have licence on "deriving personal benefits", i.e. bribery and corruption, based on abuse of power, conflict of interest, and criminal breach of trust on being party to illegalities like money laundering activities and retaining "secret profits".

It's open secret that the MACC, IGP, AG and Bank Negara have been virtually sleeping on the job in Sabah and Sarawak. The politicians have literally been plundering the public treasury with impunity.

It's the duty of the international community, under international law, to restore the sovereignty of a people who have lost it. The Saddam Hussein hanging in 2006, and Muammar Gaddafi, being shot in 2011 like a dog in the streets with his own golden gun, refers.

The Orang Asal are the majority community in Sarawak. Non-Muslim form 70 per cent of the people in Sarawak.

The Orang Asal are being denied opportunities for qualifications and experience.

This can be seen in the lopsided make-up of the civil service and the structure of the economy.

No Orang Asal, after Tawi Sli briefly following Ningkan, has been Chief Minister of Sarawak since 1966.

The government has not changed since 1966. The same small group holds absolute power.

The Orang Asal in Sarawak have lost lot of NCR (native customary rights) land, ancestral and historical property, to others including outsiders.

NCR land, based on customary practices under Adat, was protected under Article 13 (property rights), Article 5 (right to life) and Article 8 (no discrimination).

Non-NCR land are also protected under the same Articles.

Adat, the 1st law in international law, has force of law like the Constitution.

Thank you. 

Daniel John Jambun 

Voon Lee shan

Wujudkan semula Border Scout, gesa dua pemimpin dari Borneo

       Kanul Gindol (kiri) dan Voon Lee Shan di Kuching semalam.

KUCHING : Dua pemimpin dari Sarawak dan Sabah menggesa kerajaan Sarawak dan Sabah agar segera memulakan proses mewujudkan semula pasukan keselamatan Pengakap Sempadan atau Border Scout.

Presiden Parti Bumi Kenyalang (PBK), Voon Lee Shan dan aktivis terkenal Sabah, Kanul Gindol, berkata pewujudan semula Pengakap Sempadan selaku unit separa-tentera khusus memantau dan menjaga sempadan kedua-dua negeri, akan mengukuhkan keselamatan dua negeri itu.

"Dalam beberapa perbincangan kami mengenai masalah-masalah dihadapi Sarawak dan Sabah di sini, kami dapati inilah masa yang sesuai untuk kedua-dua negeri memulakannya, jangan tunggu setahun lagi," kata mereka dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan di Kuching semalam.

"Ketua Menteri Sabah, Datuk Hajiji Mohd Noor sendiri pada Oktober 2023 dilaporkan berkata beliau ada berbincang dengan Premier Sarawak, Datuk Abang Johari Openg, mengenai cadangan pewujudan semula Pengakap Sempadan, jadi apa ditunggu lagi?," kata mereka.
                               Border Scout

Menurut Voon dan Kanul, Sarawak dan Sabah perlu memperkenal semula Pengakap Sempadan memandangkan kedua-dua negeri Borneo itu sering menghadapi masalah sempadan bolos oleh rakyat asing.

Ini, kata mereka, juga perlu kerana terbukti pasukan keselamatan sedia ada tidak mencukupi mengawal sempadan yang panjang, termasuk sempadan Sarawak dengan Indonesia yang sejak kebelakangan ini memperlihat pembolosan semakin meningkat.

Border Scout ini ditubuhkan dan dilatih oleh British pada 1963 dan dianggotai anak negeri yang tinggal tidak jauh dari sempadan, dan pengetahuan mereka mengenai geografi tempatan telah membantu keberkesanan pengakap sempadan dalam menjaga pondok-pondok polis sepanjang sempadan. 

Unit Pengakap Sempadan kemudian dibubarkan pada 1986 dan anggotanya diserap ke dalam pasukan polis, bagaimanapun tahap pasukan keselamatan sedia ada tidak mencukupi dalam menjaga sempadan Sarawak dan Sabah.#

Sabah patut contohi gaya pimpinan Sarawak kata presiden SEDAR

Datuk Othman Abdillah (duduk kelima dari kiri) bersama sebahagian perwakilan SEDAR Sabah.

KUCHING: Sebuah parti politik Sarawak berpendapat Sabah patut meneladani gaya kepimpinan Premier Sarawak Datuk Abang Johari Openg, jika tidak mahu Sabah terus ketinggalan.

Presiden Parti Sedar Rakyat, Datuk Othman Abdillah, berkata Sabah jauh ketinggalan dari Sarawak sedangkan hasil kedua-dua negeri lebih kurang sama dan adalah lebih mudah memajukan Sabah sebab ia bersaiz lebih kecil dari Sarawak.

"Dari segi pembangunan, Sabah 10 kali ketinggalan. Lebuhraya Pan-Borneo di Sarawak sudah siap, Sarawak ada kapal terbang (pengangkutan udara) sendiri dan Sarawak sedang nak buat jalan keretapi dari Sarawak ke Kalimantan.
Presiden SEDAR sedang berucap pada AGM di Hotel Telang Usan, Kuching hari ini, 24 Februari, 2024.

"Patut Sabah jumpa tanya Abang Johari bagaimana dia mengurus Sarawak," katanya pada ucapan perasmian mesyuarat agung tahunan SEDAR di Hotel Telang Usan hari ini.

Seramai 10 Perwakilan dari SEDAR Sabah diketuai Prof Dr Ariffin Willie Muhamad turut hadir.

Menurut Othman lagi jika Sabah mengikut gaya pimpinan dan pentadbiran Abang Johari tiada sebab Sabah tidak cepat maju.

"Simpanan Sarawak sekarang RM40 bilion tapi Sabah hanya RM6 bilion, sedangkan hasil minyak dan gas lebih kurang sama sahaja bahkan Sabah adalah pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di Malaysia tapi tidak maju. Kenapa?.

"Kalau boleh, kita bekerjasama dengan Abang Johari atau GPS. Cadangan saya kepada Sabah ialah mesti bekerjasama dengan GPS barulah Sabah maju seiring dengan Sarawak.

"Potensi Sabah banyak. Sepatutnya Sabah lebih maju sebab Sabah lebih kecil, lebih mudah memajukannya," tambahnya lagi.

Othman yang sebelum ini bersama PBB selama 30 tahun, juga turut menyatakan pendirian parti SEDAR yang akan menyokong kerajaan sedia ada di peringkat negeri dan persekutuan.

"Pada peringkat persekutuan, SEDAR menyokong kerajaan yang ada dan kita jangan ganggu mereka sehingga satu penggal. Kalau tidak, maka lebih baik kita adakan pilihanraya umum setiap tahun.

"Yang di-Pertuan Agong sendiri berkata sehingga ada empat Perdana Menteri dalam lima tahun. Ini semua dunia tahu..." katanya.

Pada AGM itu juga, Othman sendiri membentangkan beberapa pindaan terhadap perlembagaan SEDAR, antara lainnya ialah seseorang tidak dibenarkan memegang lebih dari satu jawatan pada satu-satu masa seperti jika sudah ketua cawangan, dia tidak boleh jadi ketua bahagian juga.

Antara pindaan yang lain ialah meletakkan tempoh dua tahun keahlian sebelum seseorang boleh bertanding jawatan parti, serta menamakan Bahagian parti pada peringkat kerusi Parlimen, Cawangan untuk kerusi Dewan Undangan Negeri dan Cabang untuk peringkat kampung.

Othman juga mengumumkan pelantikan Richard Jimmy dari Penampang selaku ketua Kadazandusun, Murut dan Rungus (KDMR) SEDAR Sabah.#

Penyertaan golongan muda sentiasa menguja dan memberi harapan kata aktivis Kanul Gindol pada kejohanan bolasepak Kota Belud

KOTA BELUD : Penyertaan golongan muda termasuk remaja dalam sesuatu kejohanan sukan adalah sentiasa mengujakan dan memberi harapan bahawa aktiviti sukan di semua peringkat akan terus maju ke depan.

Demikian perutusan aktivis Sabah, Kanul Gindol, ketika merasmikan penutupan kejohanan bolasepak 9-sebelah peringkat zon Piala Parlimen Kanul Gindol di Padang SK Piasau dekat sini semalam.

"Penyertaan golongan remaja di samping beberapa pemain veteran dalam kejohanan bolasepak adalah langkah bagus, dan perlawanan-perlawanan hari ini membuktikannya," katanya sambil memuji pengurusan pertandingan itu yang berjalan amat lancar.

Sebanyak enam pasukan dari sekitar daerah ini dijemput menyertai kejohanan itu.

Perlawanan dijalankan hanya 30 minit (berbanding kebiasaan 90 minit) membabitkan sembilan pemain satu pasukan bagi membolehkan semua perlawanan dapat dijalankan serta mengambil kira cuaca yang sangat panas sekarang.

Hadiah-hadiah dalam bentuk makanan dan minuman ringan diberikan kepada semua pasukan. Pasukan Talungan F. C. menjadi juara dan dijadual mewakili zon berkenaan pada pusingan akhir Piala Parlimen tersebut.

Menurut Kanul, beberapa kejohanan peringkat zon lagi dijadual diadakan di seluruh Kota Belud sebelum pusingan akhir Piala Parlimen menjelang hujung tahun ini.

"Saya sebagai pemimpin masyarakat serta aktivis Sabah berusaha sedaya-upaya menyambut minat anda dalam mengadakan kejohanan seperti ini dan mudah-mudahan akan terlaksana apa yang kita rancang," katanya lagi.

Hadiah-hadiah juga diberi untuk penjaring terbanyak, penjaga gol terbaik, pemain muda terbaik, pemain harapan, pemain veteran terbaik serta pengurus pasukan terbaik.

Berikut gambar-gambar di kejohanan itu :

Parti Sedar Rakyat sukses anjur kursus jahitan baju kurung dan skirt duyung

  Dari kanan, Prof Dr Ariffin, isterinya Maini Mahali, Dr Julia dan Richard Jimmy.

TAMPARULI : Parti Sedar Rakyat (SEDAR) yang baru bertapak di Sabah telahpun berjaya menganjurkan kursus jahitan baju kurung modern dan skirt duyung kepada 20 peserta di Tamparuli.

Bengkel jahitan kolaborasi dengan Niel Couture Design dan dibiayai sepenuhnya oleh SEDAR Tamparuli itu berlangsung tiga hari dari 16 Februari 2024, ditutup hari ini oleh pengerusi perhubungan SEDAR Sabah, Prof Dr Ariffin Willie Muhamad di Vista Melalin dekat sini.

Penganjur utama kursus, Dr Julia Ongkili, yang juga timbalan pengerusi SEDAR Sabah dan ketua bahagian SEDAR Tamparuli menyatakan rasa gembiranya atas sambutan baik kursus berkenaan.

"Saya amat gembira kerana kursus jahitan ini telah berjaya menambah ilmu kepada para peserta dan sudah tentu ini membantu meningkatkan lagi kemahiran kaum wanita kita," katanya.

Sementara itu Prof Dr Ariffin memuji usaha Dr Julia dan pasukannya kerana walaupun sibuk dengan tugas-tugas lain, tetap menyantuni masyarakat khususnya kaum wanita di Tamparuli.

Prof Ariffin menyampaikan sijil-sijil kepada peserta yang turut mempamerkan beberapa contoh hasil jahitan mereka pada majlis itu.#

Berikut gambar-gambar di majlis itu..