Top posts

Featured Posts

Raymond Tombung berjaya hidupkan semula pertubuhan Lotud USLA

Once deregistered Lotud body, USLA, revived

TUARAN: A Lotud NGO, the United Sabah Lotud Association (USLA) which was once registered and deregistered in 1988 has now been brought back to life, thanks to the effort of an enterprising group of LotudS here.

The President of the revived body, Raymond Tombung, announced that the representative of the protem committee had already received USLA’s registration certificate from the office of the Registrar of Societies in Menara MAA, Kota Kinabalu, on August 8.
“Last month we realised that the strong name of USLA should be an effective platform for Lotud people to cooperate for community development,” Raymond said. “We thought we should take the opportunity for the Registrar’s permission to revive old deregistered organisations with certain conditions, so we submitted our application.”

Having received the registration certificate, he said that USLA is looking forward to be aggressive in launching its missions to achieve its stated objectives and visions.

He calls on all Lotuds above the age of 18 fill up the USLA’s membership application form because “With a sizable membership we can voice our desires in one united voice,” he said. “United, we surely can achieve something positive and overcome whatever shortcomings we been having as a community.”

USLA’s Officer Bearers are: Raymond Tombung (Presiden), Richard Libun Adou (Deputy President), Bamuel Stephen Bioh (Vice President), Ewon Raman Nasip (Secretary), Ompipil Asal (Treasurer), and Committee Members are Bibiana Uril Orow, Helena Baneh Johari, Ansayoh P. Ogos, and Margaret Runtih Banawa. 

.........................................................

USLA yang pernah dibatal pendaftaran dihidup semula 

TUARAN: Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Lotud, Persatuan Lotud Bersatu Sabah (USLA) yang pernah didaftar dan kemudian dibatal pendaftarannya pada tahun 1988 kini telah dihidupkan semula, berkat usaha kumpulan satu kumpulan pemimpin Lotud di sini.

Presiden badan yang dihidupkan semula, Raymond Tombung, mengumumkan yang wakil-wakil jawatankuasa protem telah menerima sijil pendaftaran USLA daripada Pejabat Pendaftar Pertubuhan di Menara MAA, Kota Kinabalu, pada 8 Ogos.

"Sebulan lalu, kami sedar bahawa nama  USLA yng berwibawa itu sepatutnya menjadi platform yang berkesan bagi orang Lotud untuk bekerjasama dalam pembangunan komuniti," kata Raymond. "Kami berpikir bahawa kami sepatutnya mengambil peluang ini untuk memanfaatkan kebenaran Pendaftar untuk menghidupkan semula pertubuhan lama yang dibatal pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu, maja kami kemukakan permohonan kami."

Setelah kini menerima sijil pendaftaran, Raymond berkata USLA berhasrat untuk menjadi agresif dalam melancarkan misi-misinya untuk mencapai objektif dan visinya yang disuratkan.

Beliau mengajak semua orang Lotud yang berusia 18 tahun ke atas untuk mengisi borang permohonan keahlian USLA kerana "Dengan keahlian yang besar, kita dapat menyuarakan kehendak kita dengan suara bersatu yang berkesan," katanya. "Dengan bersatu-padu, pasti kita boleh mencapai sesuatu yang positif dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita sudah lama hadapi sebagai sebuah komuniti."

Para Pemegang Jawatan USLA adalah: Raymond Tombung (Presiden), Richard Libun Adou (Timbalan Presiden), Bamuel Stephen Bioh (Naib Presiden), Ewon Raman Nasip (Setiausaha), Ompipil Asal (Bendahari), dan Ahli-ahli Jawatankuasa ialah Bibiana Uril Orow, Helena Baneh Johari, Ansayoh P. Ogos, dan Margaret Runtih Banawa.

Anwar memperlahan dana pembangunan Sabah ? Daniel John Jambun, 31-8-2023

 

 ANWAR Ibrahim telah memperlahankan dana untuk Sabah; khuathir dana akan dicuri seperti yang berlaku dalam skandal Jabatan Air Sabah.

 Pemimpin Sabah harus memulangkan dana yang dicuri, dan berjanji akan menggunakan dana Persekutuan dengan betul.

 Adalah jelas, berdasarkan kenyataan Ketua Menteri, bahawa kerajaan Persekutuan tidak mengeluarkan dana tepat pada masanya untuk projek pembangunan atau tidak mengeluarkan dana langsung.

 Pada akhir tahun ini, kerajaan Persekutuan akan mengatakan bahawa "dana yang tidak digunakan" mesti dikembalikan kepada Kementerian Kewangan Persekutuan.

 Ini adalah percanggahan dari segi istilah.

 "Penemuan yang tidak digunakan" hanya boleh dikembalikan jika diterima.  Anda tidak boleh memulangkan "dana yang tidak digunakan" jika tidak diterima.

 Kerajaan Sabah baru-baru ini berkata bahawa Tabung Amanah akan ditubuhkan dengan "dana yang tidak digunakan".  Sekali lagi, ini tetap bercanggah dari segi istilah.  Tabung Amanah tidak boleh ditubuhkan dengan "dana yang tidak digunakan" jika tidak diterima.

 Kerajaan Sabah harus memberitahu Anwar Ibrahim bahawa Tabung Amanah akan ditubuhkan dengan "dana yang tidak diterima".

 Amat meragukan bahawa Anwar akan menyerahkan "dana yang tidak diterima" untuk Tabung Amanah.  Dia mungkin tidak mempunyai wang.  Jika dia ada, ia adalah kes tidak mahu memenuhi komitmen kewangan kepada Sabah.

 Kerajaan Sabah sepatutnya memberitahu rakyat cerita sebenar mengenai dana pembangunan daripada kerajaan Persekutuan.

 Begitu juga, IDS melakukan banyak kajian projek.

 Kajian-kajian ini mengumpulkan habuk di suatu tempat di rak kerajaan.

 Walaupun diluluskan, tiada dana dikeluarkan daripada kerajaan Sabah dan Persekutuan.  Kerajaan Sabah tidak mempunyai wang untuk projek IDS.  Kerajaan Persekutuan mungkin tidak mahu membiayai projek yang dikenal pasti oleh kajian IDS.

 Peringatan lembut untuk kerajaan GRS supaya bersungguh-sungguh meneruskan pembatalan perintah yang dikeluarkan oleh Yang di Pertuan Agong berhubung dengan PU(A)119/2022 bagi membolehkan kerajaan Sabah menuntut haknya seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 112C;  hak asasi Sabah yang perlu dibayar sejak 1974.

 Kerajaan Persekutuan sepatutnya menjalankan Kajian Kedua di bawah Perkara 112(D) pada tahun 1974 tetapi diabaikan atas sebab yang paling mereka ketahui dan menyebabkan Sabah kerugian besar dan kehilangan peluang dari 1974 hingga 2022.

 Bagi 40%, tiada harapan!


Daniel John Jambun adalah Presiden Borneo's Plight in Malaysia Foundation

Peguam terkemuka Sarawak usul pinda Perlembagaan Persekutuan untuk betulkan kuasa Peguam Negara

                             Voon Lee Shan

KENYATAAN AKHBAR
Oleh Voon Lee Shan, 22-8-2023


CADANGAN PINDAAN PERKARA 145(3) Perlembagaan Persekutuan


 Pada masa ini, Peguam Negara, yang juga pendakwa raya, diberi kuasa oleh Perkara 145(3) perlembagaan persekutuan untuk memulakan prosiding jenayah boleh di bawah Perkara yang sama ini, bersama-sama dengan seksyen 254 Kanun Tatacara Jenayah, menghentikan atau menarik balik mana-mana prosiding jenayah yang  berada di hadapan mahkamah.


 Jika tiada kes prima facie, mengapa perlu memulakan prosiding jenayah?


 Untuk meminta pemberhentian prosiding jenayah dengan cara ini oleh pendakwa raya, adalah satu pembaziran dana awam, dan mahkamah dilihat sebagai sarkas oleh orang ramai.  Seperti sekarang, Peguam Negara sebagai pendakwa raya lebih berkuasa daripada mahkamah.  Pemberhentian prosiding jenayah adalah prerogatif badan kehakiman, bukan hak pendakwa.  Apabila mahkamah memutuskan bahawa pertuduhan jenayah dan usaha pendakwaan tidak mempunyai merit, mahkamahlah yang memutuskan sebagai fungsi kehakiman di bawah Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan.


 Kuasa pemberhentian Peguam Negara ini berpotensi menggoyahkan keyakinan orang ramai dan pelabur Malaysia terhadap kebebasan Jabatan Peguam Negara dan Badan Kehakiman daripada Eksekutif.


 Peguam Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat perdana menteri kerajaan pada masa itu menjadikan tempoh jawatan ini secara perlembagaan tidak selamat.  Hal ini diakui sangat mengganggu pentadbiran keadilan.  Kebelakangan ini diperhatikan bahawa dengan setiap kerajaan baharu, Malaysia mempunyai Peguam Negara baharu, menggantikan yang telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong semasa kerajaan terdahulu.

 Kuasa untuk menghentikan prosiding jenayah di bawah Perkara 145(3) perlembagaan persekutuan sebenarnya adalah bertentangan dengan konsep pengasingan kuasa.  Sebaik sahaja kes dimulakan di hadapan mahkamah, mahkamah mengambil alih kawalan dan pihak pendakwaan tidak seharusnya dibenarkan menarik balik atau menghentikan kes itu berdasarkan kehendak dan khayalannya, tetapi, harus menyerahkan perkara itu kepada mahkamah untuk memutuskan sama ada terdapat alasan untuk  kes ditarik balik atas hujahan oleh peguam bela.


 Apabila permohonan dibuat untuk menarik balik atau menghentikan prosiding jenayah, pihak pendakwaan mempunyai kewajipan dan hak untuk membantah permohonan yang dibuat.


 Parti Bumi Kenyalang(PBK) oleh itu, menyeru Parlimen untuk menghapuskan kuasa yang termaktub dalam Perkara 145(3) perlembagaan persekutuan, untuk memulakan dan menghentikan atau menarik balik prosiding jenayah di mahkamah oleh pendakwa raya.  Kuasa budi bicara ini baru-baru ini menyaksikan banyak kes berprofil tinggi yang melibatkan ahli politik yang berkuasa dan beberapa tokoh masyarakat bebas.

 Kuasa untuk memulakan prosiding jenayah sepatutnya terletak pada agensi penyiasat, bukan Peguam Negara kerana agensi penyiasat tidak mahu kerja mereka menjadi sia-sia apabila kes dengan bukti kukuh tidak didakwa jika pendakwa raya menggunakan budi bicaranya untuk tidak mendakwa kes itu.


 Pejabat Pengarah Pendakwaan Awam juga perlu wujud, yang tugasnya selain menasihati agensi penyiasat undang-undang dan bukti yang dikumpul juga harus merangkumi kuasa untuk mendakwa kes itu sebaik sahaja kes itu dimulakan di hadapan mahkamah.  Sekali lagi, menghentikan atau meneruskan sesuatu kes terletak pada badan kehakiman dan bukannya Pengarah Pendakwaan Awam.


 Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara, dan oleh itu ia mesti mengekalkan ketuanannya walaupun ia memerlukan pindaan untuk menyesuaikan diri dengan senario sosio-ekonomi dan geo-politik semasa.


 Undang-undang tertinggi negara adalah cerminan dan peringatan yang sebenarnya kepada dunia pada umumnya tentang apa yang Malaysia maksudkan sebagai tempat perlindungan yang selamat dan terjamin untuk rakyatnya, pelabur asing dan mereka yang ingin menjadikan Malaysia rumah kedua mereka.#

Voon Lee Shan, seorang peguam dari Sarawak, adalah juga Presiden Parti Bumi Kenyalang
 

Aktivis veteran Borneo jawab hasrat NGO Melayu mahu tubuh kerajaan mutlak Melayu-Islam di Malaysia


Kenyataan Bersama Aktivis Borneo

17 Ogos 2023

Daniel John Jambun 
Presiden 
Yayasan Cabaran Borneo di Malaysia (BoPiMaFo)

Peter John Jaban 
Timbalan Presiden 
Persekutuan Hak Asasi Manusia Global Malaysia (GHRF)
            Kanul Gindol          Daniel John Jambun


Kanul Gindol 
Pengerusi 
Inisiatif Gindol utk Masyarakat Madani Borneo 

*Tidak ada perbezaan kaum, agama, dan parti politik di Parlimen, hanya wakil rakyat*
                         Peter John Jaban

Prinsip perundangan tetap menjadi asas Perlembagaan di Malaysia. Ia buta warna, sekular, dan menjamin kebebasan hati nurani, ucapan, pertubuhan, dan perhimpunan.

Usul yang "syiok sendiri" yang dicadangkan oleh beberapa NGO Muslim untuk menubuhkan kerajaan Melayu-Muslim tanpa kepelbagaian DAP, nampaknya terasing daripada realiti politik dan mungkin tidak akan berlaku.

Jika berlaku, terpulanglah. 

Apabila politik masuk melalui pintu, ekonomi akan terbang keluar tingkap. Rakyat di kampung akan menderita yang paling teruk.

Tidak ada perbezaan kaum, agama, dan parti politik di Parlimen, hanya wakil rakyat. Wakil rakyat dipilih oleh semua, dan berjanji dengan sumpah, mesti melayani semua.

Rakyat patut menghindari pengkultusan personaliti politik seperti wabak, parti politik, politik parti, dan keahlian dalam parti politik di bawah bentuk-bentuk baru kabilah dan feudalisme di bawah jubah demokrasi sebagai pengudah.

Mereka yang digerakkan oleh naluri asal menyokong kabilah dan feudalisme di bawah jubah demokrasi.

Demokrasi bukanlah hanya tentang mengundi sekali dalam lima tahun dan pulang ke rumah serta tidur sehingga pilihan raya seterusnya.

Demokrasi hanya berjalan jika rakyat turut serta.

Rakyat perlu membentuk gerakan atas isu-isu dan turun ke jalan selepas media sosial jika kerajaan menutup pintu perbincangan dan/atau mahkamah menolak untuk mendengar kes.

Negara Islam tidak akan berlaku di Malaysia kerana Islam, yang berdasarkan konsep dosa, menafikan prinsip perundangan.

Negara Islam mungkin berlaku di sebahagian Malaya jika berlaku Revolusi seperti di Iran yang bersifat Syiah. Malaysia adalah Sunni.

Fokus patut diberikan kepada pilihan raya kerajaan tempatan untuk pergerakan berasaskan demokrasi.

Kerajaan tempatan akan membantu membawa perubahan yang lebih baik. Pengurusan cukai akan lebih baik, memberi tumpuan kepada pembangunan tempatan, dan pembahagian kek oleh syarikat dengan kerajaan dan komuniti tempatan.

Walaupun begitu, tidak semuanya hilang. Bagi usulan oleh NGO Muslim untuk menubuhkan kerajaan Melayu-Muslim tanpa DAP berlaku di Malaya, MA63 mesti berakhir secara rasmi, Sabah dan Sarawak perlu keluar dan meninggalkan persekutuan Malaysia dan membiarkan rakyat Malaya melakukan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri.

Sebagai fakta, pemisahan yang disepakati bersama adalah penyelesaian yang adil bagi kedua-dua Malaya dan Wilayah Borneo kerana kedua-dua pihak mendapat apa yang diingini - Malaya mendapat kerajaan Melayu-Muslim dan Wilayah Borneo mendapat kerajaan sekular yang buta warna.

https://focusmalaysia.my/ngo-muslim-cadangkan-penubuhan-kerajaan-melayu-muslim-tanpa-dap/

Daniel John Jambun 
010 878 6993 

Peter John Jaban 
0168605272

Kanul Gindol 
0128856465

Diluluskan oleh,

1. Robert Pei
Presiden 
Hak Sabah Sarawak Australia New Zealand (SSRANZ)

2. Ricky Ganang Penasihat Persatuan Kebudayaan orang darat Sabah.

3. Jovilis Majami Presiden Persatuan pembangunan sosial komuniti Sabah (BANGUN)

4. Cleftus Stephen Mojingol 
Presiden Pertubuhan kebajikan Rumpun Dayak Sabah

5. Wainin Setimin Presiden Pertubuhan Prihatin Mualaf Sabah

6. Bill Jugah, Pengasas Industrious Council of Natives, ICON Sarawak

7. Domnique Ng
Presiden SAPA, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak

8. Luke Jabing
Setiausaha Agung 
Persatuan Etnik Dayak Asal Sarawak

9. Paul Rajah 
Presiden Kongres Kebangsaan Dayak.

Perang propaganda Warisan lwn GRS semakin memanas

Jayden Lisando, 17-7-2023
Kota Kinabalu : Perang propaganda menggunakan media sosial kini meletus antara Warisan dan GRS di Sabah.

Media sosial seperti grup-grup WhatsApp dan juga facebook menjadi medan mereka berbalas tuduhan dan komen bagi menjatuhkan satu sama lain.
Perang ini tercetus sejak beberapa minggu lalu sebaik PGRS/GRS mengarahkan jentera parti itu digerakkan bagi menghadapi pilihanraya negeri yang dikatakan mungkin diadakan awal dari 2025.

Seperti biasa Warisan diserang kononnya mesra pendatang haram (PTI) manakala pihak GRS diserang sebagai lembab dan tidak mempunyai keberanian serta halatuju.
Para pemimpin GRS digambarkan gagal menegakkan hak Sabah termasuk isu tuntutan 40% hasil cukai yang dikutip atau dicuri Kerajaan Persekutuan.

Kerajaan GRS juga dituduh pelbagai kegagalan mengurus infrastruktur utama iaitu bekalan air, jalanraya yang tidak terselenggara, dan bekalan elektrik.
Kebetulan juga buat pertama kali dalam sejarah Sabah, seluruh jalanrayanya berlubang-lubang rosak teruk sebaik GRS mengambil alih pemerintahan, dan lebih teruk lagi, tiada usaha mengatasi masalah itu dari awal.

Pihak dipercayai dari penyokong Warisan juga menuduh GRS cuba mengambil kredit terhadap kesinambungan program diusahakan Warisan ketika sempat memerintah 20 bulan sebelum GRS mengambil-alih selepas PRN Sabah pada 2020.
Perseteruan propaganda antara dua pihak ini dijangka berterusan dengan lebih deras dan keras sehingga hujung tahun ini sebelum memuncak menjelang pembubaran DUN yang dijangka ramai pemerhati bakal diumum tahun depan, 2024.

Adalah dijangka pihak yang dapat membawa mesej serta kupasan yang meyakinkan dan memberikan gambaran sebenar, akan menerima sokongan baru terutama sekali dari golongan pengundi pertama kali atau yang berumur 18 hingga 25 tahun, dan secara amnya mereka yang berumur 45 tahun ke bawah.  

Kebanyakan mesej p&"':  by,: la m, gex *-" ropaganda yang ada pada masa ini berupa memburuk-burukkan pihak lawan, dan membanding-bandingkan antara dua pihak. Dijangka pada masa pilihanraya sebenar barulah gabungan-gabungan ini akan membuat mesej yang lebih positif termasuk menggariskan dasar dan program yang hendak mereka buat jika mereka diberi mandat memerintah.#


my, we, 

 see

Search This Blog